Päiväkodissa ja koulussa ruoka-allergian kanssa

Lapset ja nuoret viettävät suuren osan arjestaan päiväkodissa tai koulussa. On tärkeää, että heidän ruoka-allergiansa otetaan huomioon. Hyvä yhteistyö päiväkodin/koulun ja kodin välillä luo hyvän pohjan turvalliselle hoito- ja koulupäivälle.


Ruoka-allergialapsi ja anafylaktikko päiväkodissa

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle kannattaa vinkata Miten toimia anafylaksialapsen kanssa varhaiskasvatuksessa -tallenne. Tallenteella käydään läpi asioita, joita kannattaa ottaa huomioon anafylaksialapsen hoitopäivässä. Tallenne on tehty anafylaksialapsen näkökulmasta, mutta tallennetta voi hyödyntää myös muiden ruoka-allergisten lasten kohdalla.

Pirkanmaalla yhdistyksen ruoka-allergianeuvojan voi pyytää mukaan päiväkodin aloituspalaveriin. Ruoka-allergianeuvoja voi miettiä yhdessä henkilökunnan ja huoltajien kanssa sopivia käytäntöjä päiväkotiarkeen. Jos kyseessä on anafylaksialapsi, ruoka-allergianeuvoja tuo palaveriin mukaan harjoitusinjektoreita, jotta henkilökunta pääsee harjoittelemaan adrenaliini-injektorin käyttöä.


Ruoka-allergialapsi ja anafylaktikko koulussa

Allergia-, iho- ja astmaliiton sivuilta voi ladata ja tulostaa mm. Anafylaksialapsi koulussa -oppaan henkilökunnan tutustuttavaksi. Oppaasta saa myös hyviä vinkkejä, mitä asioita kannattaa käydä läpi yhteisessä palaverissa koulun kanssa. Huoltajan kannattaa katsoa tallenne Anafylaksialapsi koulussa - vinkkejä perheelle. Lapsen opettajalle kannattaa myös vinkata tallenne Miten toimia koulussa anafylaksialapsen kanssa.

Yläkouluun siirryttäessä tulee uutena oppiaineena kotitalous. Myös ruoka-allergisella oppilaalla on oikeus päästä kotitalousopetukseen. Ruoka-allergisille kotitalousopetus on aivan erityisen tärkeää, koska heille ei välttämättä löydy valmistuotteita kaupasta. Omat ruuat ja leivonnaiset on osattava valmistaa itse. Alakoulun 6. luokan keväällä kannattaa jo olla yhteydessä tulevaan kotitalousopettajaan ja järjestää yhteinen palaveri. Kotitalousopettajalle kannattaa vinkata tallenne Tietoisku kotitalousopettajille: Ruoka-allergiat ja anafylaksia kotitalousopetuksessa.

Ruoka-allergiat ja anafylaksia voivat vaikuttaa myös muiden oppiaineiden opetukseen. Esimerkiksi käsityötunnilla saatetaan käyttää materiaalina elintarvikepakkauksia ja kemian tunnilla käsitellä elintarvikkeita.

Kaksi metallikulhoa pöydällä. Toisessa kulhossa on vatkattua aquafabaa, toisessa kulhossa vatkataan maidotonta vispivalmistetta.
Yläkoulussa alkaa uutena oppiaineena kotitalous. Oppiaine on tärkeä myös ruoka-allergisille lapsille ja nuorille.