Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys ry 

Ruoka-allergiat ja yliherkkyys


Allergia-, Iho-  ja Astmaliitto

Allergia-, Iho ja Astmaliitto julkaisee useita allergiaan ja astmaan liittyviä oppaista, joista löytyy viimeisintä tietoa näiden sairauksien hoidosta:


Lasten ruoka-allergioiden Käypä hoito -suositus

Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä on julkaissut Lasten ruoka-allergioiden Käypä hoito -suosituksen. Suositus on luettavissa osoitteessa: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50026

Käypä hoito - hanke on Duodecimin ja erikoislääkäri-järjestöjen yhteinen hanke, jonka tavoitteena on laatia Suomeen soveltuvia valtakunnallisia hoitosuosituksia.